Zadania badawcze

Rezultaty

Oferta technologiczna

Zadzwoń do nas:

+48 123 123 123

 

E-mail:

biuro@twojadomena.pl

Skontaktuj się:

E-mail
Telefon
Pytanie
send
send
Question send - thank you
Please fill all the required fields

Projekt POIG.01.03.01-12-081/12-00

W wyniku realizacji zadań badawczych uzyskano następujące rezultaty:

 

  1. Konstrukcja zabudów samochodowych typu „izoterma” - nowa konstrukcja ścian bocznych oraz sufitu przewiduje stosowanie materiałów kompozytowych typu „sandwitch” składających się z dwóch warstw laminatu wypełnionych polistyrenem ekstrudowanym XPS lub RTGM-V. Polistyren ekstrudowany posiada bardzo wysoką wytrzymałość na ściskanie oraz sztywność

 

Dzięki opracowanemu w ramach projektu rozwiązaniu uzyskano:

 

  1. Istotnie ograniczono konieczność stosowania materiału drzewnego
    z procesu produkcyjengo zabudów izotemricnzych na rzecz materiału kompozytowego. Jedynym ewentualnym miejscem występowania drewna została podłoga, w której stosuje się sklejkę liściastą (jej celem jest przenoszenie w sposób równomierny obciążenia wywieranego na materiał izolacyjny podłogi.

  2. Obniżenie masy zabudów nawet do 40% masy zabudowy

  3. Minimalizacja występowania mostków cieplnych poprzez opracowane rozwiązania konstrukcyjne portali oraz systemów montażowych.

  4. Zmniejszenie kosztów eksploatacji zabudowy izotermicznej.

  5. Zastosowanie konstrukcji zabudowy kontenerowej o zmniejszonej masie - dzięki zastosowaniu nowych kształtowników obwodowych czas montażu zostanie skrócony o 10%.

  6. Wdrożenie do produkcji osiągniętych rozwiązań konstrukcyjnych przewiduje zmniejszenie masy zabudowy kontenerowej o 25%. Zastosowanie nowych rozwiązań konstrukcyjnych skróci czas montażu zabudowy średnio o 10-15%.

.

Montaż

 

 

montaż elementów

 

 

konstrukcja zabudowy

 

 

konstrukcja zabudowy

 

 

izotermiczna konstrukcja zabudowy

 

 

konstrukcja ścian zabudowy

 

 

To jest element tekstowy. Kliknij ten element dwukrotnie, aby edytować tekst. Możesz też dowolnie zmieniać rozmiar i położenie tego elementu oraz wszelkie parametry wliczając w to tło, obramowanie i wiele innych. Elementom tekstowych możesz też ustawić animację, dzięki czemu, gdy użytkownik strony wyświetli je na ekranie, pokażą się one z wybranym efektem.

o jest element tekstowy. Kliknij ten element dwukrotnie, aby edytować tekst. Możesz też dowolnie zmieniać rozmiar i położenie tego elementu oraz wszelkie parametry wliczając w to tło, obramowanie i wiele innych. Elementom tekstowych możesz też ustawić animację, dzięki czemu, gdy użytkownik strony wyświetli je na ekranie, pokażą się one z wybranym efektem.